เครื่องมือเสียบก๊อก
จำนวน
ลงข้อความ

เครื่องมือเสียบก๊อก

● เรือนเหล็กคาร์บอนมีหัวทองแดง

● ด้ามจับพีพี

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
50217 15, 17 & 19มม 5 50