กรรไกรตัดเย็บเสื้อผ้า
จำนวน
ลงข้อความ

กรรไกรตัดเย็บเสื้อผ้า

● เหล็กสแตนเลส

● ด้ามจับวัสดุสองชนิด

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30713 8 1/2" 6 60
30714 9 1/2" 6 60