กรรไกรเครื่องเขียน
จำนวน
ลงข้อความ

กรรไกรเครื่องเขียน

● เหล็กสแตนเลส

● ด้ามจับวัสดุสองชนิด

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30711 5 1/2" 24 144