กรรไกรเอนกประสงค์7
จำนวน
ลงข้อความ

กรรไกรเอนกประสงค์7

● เหล็กสแตนเลส

● ด้ามจับนุ่ม

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30701 7" 6 48