มีดคัทเตอร์
จำนวน
ลงข้อความ

มีดคัทเตอร์

● ด้ามจับนุ่ม

● ใบมีดSK5

● 2 ชิ้น ชุดมีดคัทเตอร์

● 1ชิ้น 9มม. มีดคัทเตอร์

● 1ชิ้น 18มม. มีดคัทเตอร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30615 18มม 12 96
30614 9มม 24 192
30621 2pc 6 48