1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือตัด
  4. มีด
  5. มีดช่างไฟฟ้า, ใบมีดตรง
 มีดช่างไฟฟ้า, ใบมีดตรง
จำนวน
ลงข้อความ

มีดช่างไฟฟ้า, ใบมีดตรง

● ใบมีดเหล็กสแตนเลส

● ด้ามจับไม้

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30674 200มม 10 120