มีดคัทเตอร์แบบเลื่อน
จำนวน
ลงข้อความ

มีดคัทเตอร์แบบเลื่อน

● เลื่อนได้รอดเร็วไม่ต้องเปิดตลับ

● ตลับใบมีด5รีโหลดอย่างปลอดภัยโดยปราศจากการสัมผัสใบมีด

● โหลดใบมีดใหม่อัตโนมัติหลังจากปล่อยทิ้งใบมีดเก่า

● ใบมีดพื้นคู่ SK5

● มาพร้อมตลับใบมีด3กล่อง (ใบมีด15ชิ้น)

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30604 15pc 4 48