1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือดิจิทัล
  4. เครื่องสแกนผนังดิจิตอล
 เครื่องสแกนผนังดิจิตอล
จำนวน
ลงข้อความ

เครื่องสแกนผนังดิจิตอล

● เหมาะสำหรับการเจาะผนังที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้ ซึ่งมีความแม่นยำสูง

● การสอบเทียบอัตโนมัติ

● มีฟังก์ชันหาจุดศูนย์กลาง

● แสงพื้นหลังจอแสดงสีขาว

● จอแอลอีดีสี3 สีสำหรับการตรวจจับเตือนภัย

● ความลึกที่ตรวจจับได้สูงสุด:
80มม. – โลหะเหล็ก (เช่น เหล็ก)
60มม. - โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เช่น ทองแดง)
50มม. – สายไฟ
20มม. – ไม้

รหัส ขนาด
35519 80m