เครื่องระดับเลเซอร์
จำนวน
ลงข้อความ

เครื่องระดับเลเซอร์

● เหมาะสำหรับนักดีอวาย ซึ่งทำงานได้ทุกประเภท เช่น ตู้

● 1จุด & 1 เส้นแนวนอน

● เส้นแนวตั้งหรือแนวทแยงและจุด

●หลอด 90° & 180°

● ช่วงการทำงาน: เส้น: 5ม., จุด: 20ม.

● เลเซอร์: ระดับ 2.

● ความยาวคลื่นเลเซอร์: เส้น 635นาโนเมตร, จุด 650นาโนเมตร

● ความละเอียด: เส้น: 1มม./ม., จุด: 0.5มม./ม.

รหัส ขนาด
35518 5,20m