1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือดิจิทัล
  4. เครื่องวางแนวเลเซอร์ปรับระดับอัตโนมัติ
 เครื่องวางแนวเลเซอร์ปรับระดับอัตโนมัติ
จำนวน
ลงข้อความ

เครื่องวางแนวเลเซอร์ปรับระดับอัตโนมัติ

● เหมาะสำหรับการปรับระดับหรือโยกย้ายงานในระยะสั้นๆ

● การจัดแนวตั้ง

● ระดับแนวนอน

● เส้นไขว้

● ช่วงการทำงาน: 10ม.

● เลเซอร์: ระดับ 2

● ความยาวคลื่นเลเซอร์:635นาโนเมตร

● ความละเอียด ±0.5มม./ม.

● เวลาปรับระดับ 5 วินาที

● ช่วงปรับระดับด้วยตัวเอง: ±4°.

รหัส ขนาด
35516 10m