ขั้วแม่เหล็ก
จำนวน
ลงข้อความ

ขั้วแม่เหล็ก

● การก่อสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบา

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35513 1240mm3200มม 0 3