แคลมป์ปรับได้
จำนวน
ลงข้อความ

แคลมป์ปรับได้

● แคลมป์โลหะมาพร้อมแผ่นยาง

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35511 60มม 0 6