1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือดิจิทัล
  4. เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 15ม.
 เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 15ม.
จำนวน
ลงข้อความ

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 15ม.

● ช่วงการทำงาน: 0.05~15ม.

● เลเซอร์: ระดับ 2

● ความยาวคลื่นเลเซอร์:635นาโนเมตร

● ความละเอียด ±2มม.+0.5มม./ม.

● คำนวณระยะทางและพื้นที่

● การวัดอย่างต่อเนื่อง

● เครื่องคิดเลขบวกและลบ

● แสงพื้นหลังจอสีขาว

รหัส ขนาด
35514 15m