1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือวัด
  4. ไม้บรรทัดและฉาก
  5. ไม้วัดมุมแบบเลื่อนเอียงพร้อมด้ามอลูมิเนียม
 ไม้วัดมุมแบบเลื่อนเอียงพร้อมด้ามอลูมิเนียม
จำนวน
ลงข้อความ

ไม้วัดมุมแบบเลื่อนเอียงพร้อมด้ามอลูมิเนียม

● ไม้บรรทัดสแตนเลส

● ด้ามอลูมิเนียม

● ใบพัดที่เคลื่อนที่ได้จะช่วยลอกแบบมุมและโยกย้ายมันไปยังอีกพื้นผิวหนึ่ง

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35317 200มม 0 120