1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือวัด
  4. ไม้บรรทัดและฉาก
  5. ไม้วัดมุมแบบเลื่อนเอียงพร้อมด้ามจับ
 ไม้วัดมุมแบบเลื่อนเอียงพร้อมด้ามจับ
จำนวน
ลงข้อความ

ไม้วัดมุมแบบเลื่อนเอียงพร้อมด้ามจับ

● ไม้บรรทัดสแตนเลส

● ด้ามจับบีช

● ใบพัดที่เคลื่อนที่ได้จะช่วยลอกแบบมุมและโยกย้ายมันไปยังอีกพื้นผิวหนึ่ง

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35316 200มม 0 120