เกจ์วัดความลึกลูกยาง
จำนวน
ลงข้อความ

เกจ์วัดความลึกลูกยาง

● เหมาะสำหรับการวัดความลึกของลูกยางและอื่นๆ

● ความละเอียด 0.01มม.

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35308 0-25มม 6 60