คาลิปเปอร์แบบดิจิทัล
จำนวน
ลงข้อความ

คาลิปเปอร์แบบดิจิทัล

● การวัดภายใน,ภายนอก,ความลึก และขั้น

● การก่อสร้างสแตนเลส

● จอภาพ แอลซีดี ขนาดใหญ่

● ความละเอียด 0.01มม.

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35301 150มม 5 50