เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
จำนวน
ลงข้อความ

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

● การวัดภายใน,ภายนอก,ความลึก และขั้น

● ความละเอียด 0.5มม.

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35311 150มม 5 50