อุปกรณ์วัดระดับน้ำตอปิโด

● สามหลอด, 45°,90° และ 180°;

● มาพร้อมฐานแม่เหล็ก

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35240 225มม 0 100

● สามหลอด, 45°,90° และ 180°;

● มาพร้อมฐานแม่เหล็ก

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35218 225มม 0 100