1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือวัด
  4. อุปกรณ์วัดระดับ
  5. อุปกรณ์วัดระดับน้ำอลูมิเนียม,แบบกล่อง
 อุปกรณ์วัดระดับน้ำอลูมิเนียม,แบบกล่อง
จำนวน
ลงข้อความ

อุปกรณ์วัดระดับน้ำอลูมิเนียม,แบบกล่อง

● สามหลอด, 45°,90° และ 180°;

● มาตรากล่องอลูมิเนียม

● ความละเอียด 1.0มม./ม.

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35271 300มม 0 60
35272 400มม 0 60
35273 600มม 0 60
35274 800มม 0 60
35275 1000มม 0 10
35276 1200มม 0 10
35277 1500มม 0 10
35278 1800มม 0 10
35279 2000มม 0 10