1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือวัด
  4. อุปกรณ์วัดระดับ
  5. อุปกรณ์วัดระดับน้ำอลูมิเนียม,ไอบีม
 อุปกรณ์วัดระดับน้ำอลูมิเนียม,ไอบีม
จำนวน
ลงข้อความ

อุปกรณ์วัดระดับน้ำอลูมิเนียม,ไอบีม

● สามหลอด, 45°,90° และ 180°;

● มาตราไอบีมอลูมิเนียม

● ความละเอียด 1.0มม./ม.

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35251 300มม 0 30
35252 400มม 0 30
35253 600มม 0 30
35254 800มม 0 30
35255 1000มม 0 20
35256 1200มม 0 20
35257 1500มม 0 20
35258 2000มม 0 15