1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือวัด
  4. ตลับเมตร
  5. ตลับเมตรล็อคอัตโนมัติ, พื้นฐาน
 ตลับเมตรล็อคอัตโนมัติ, พื้นฐาน
จำนวน
ลงข้อความ

ตลับเมตรล็อคอัตโนมัติ, พื้นฐาน

● กล่องABS

● การเคลื่อนที่แบบหดตัวอย่างราบรื่น

● สาย MID ระดับสอง

● ระบบล็อคอัตโนมัติ

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35021 3m×16มม 12 144
35022 5m×19มม 12 96
35023 8m×25มม 8 48