1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือวัด
  4. ตลับเมตร
  5. ชุดไม้บรรทัดเหล็กและตลับเมตร3ชิ้น
 ชุดไม้บรรทัดเหล็กและตลับเมตร3ชิ้น
จำนวน
ลงข้อความ

ชุดไม้บรรทัดเหล็กและตลับเมตร3ชิ้น

● สาย MID ระดับสองมากับกล่องวัสดุสองชนิด

● 1ชิ้น 3ม.×16มม. ตลับเมตร

● 1ชิ้น 5ม.×19มม. ตลับเมตร

● 1ชิ้น 150มม. ไม้บรรทัดสแตนเลส

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
85125 3pc 6 24