ตลับเมตร
จำนวน
ลงข้อความ

ตลับเมตร

● กล่องวัสดุสองชนิด

● การเคลื่อนที่แบบหดตัวอย่างราบรื่น

● สาย MID ระดับสอง

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
35116 3m×16มม 12 144
35117 5m×19มม 12 96
35118 8m×25มม 8 48