ค้อนช่าง,ด้ามไม้
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อนช่าง,ด้ามไม้

● หัวเหล็กคาร์บอนดรอปฟอร์จ

● ด้ามไม้

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25212 200g 6 60
25213 300g 6 36
25214 400g 6 36
25215 500g 6 24
25216 600g 6 24
25217 800g 6 24
25218 1000g 6 18