ค้อนถอนตะปู,ด้ามใยแก้ว
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อนถอนตะปู,ด้ามใยแก้ว

● หัวเหล็กคาร์บอนดรอปฟอร์จ

● ค้อนถอนตะปู,ด้ามใยแก้วมาพร้อมด้ามจับนุ่มตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25107 8OZ 6 48
25104 16OZ 6 24
25105 12OZ 6 36
25100 20OZ 6 24