ค้อนถอนตะปูด้วยด้ามไม้
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อนถอนตะปูด้วยด้ามไม้

● หัวเหล็กแข็งและดรอปฟอร์จคุณภาพสูง

● พื้นหน้าที่ถูกโม่ละเอียด

● ด้ามไม้

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25123 16OZ 6 24
25124 20OZ 6 24