ขวานด้ามใยแก้ว 600กรัม
จำนวน
ลงข้อความ

ขวานด้ามใยแก้ว 600กรัม

● หัวเหล็กคาร์บอนดรอปฟอร์จ

● ด้ามใยแก้วมาพร้อมด้ามจับนุ่มตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25442 600g 6 24