ค้อนตีตะปู
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อนตีตะปู

● หัวเหล็กคาร์บอนดรอปฟอร์จ

● ด้ามใยแก้วมาพร้อมด้ามจับนุ่มตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25251 18มม 6 60