ค้อนช่าง,ด้ามใยแก้ว
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อนช่าง,ด้ามใยแก้ว

● หัวเหล็กคาร์บอนดรอปฟอร์จ

● ด้ามใยแก้วมาพร้อมด้ามจับนุ่มตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25202 200g 6 60
25203 300g 6 36
25204 400g 6 36
25205 500g 6 24
25206 600g 6 24
25207 800g 6 24
25208 1000g 6 18