ค้อนถอนตะปู,ด้ามกระบอก
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อนถอนตะปู,ด้ามกระบอก

● หัวเหล็กคาร์บอนดรอปฟอร์จ

● ด้ามกระบอกมาพร้อมด้ามจับนุ่มตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25101 16OZ 6 24