ขวานด้ามใยแก้ว 1.25ปอนด์
จำนวน
ลงข้อความ

ขวานด้ามใยแก้ว 1.25ปอนด์

● หัวเหล็กคาร์บอนดรอปฟอร์จ

● ด้ามใยแก้วมาพร้อมด้ามจับนุ่มตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25462 1.25LB 6 24