ค้อน พียู 4ใน1
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อน พียู 4ใน1

● พลาสติก 3ชิ้นและหัวเหล็กแบบเปลี่ยนได้ 1ชิ้นที่มีความแข็งแตกต่างกัน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25581 35มม 6 24