ค้อนสองหัว,ด้ามใยแก้ว
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อนสองหัว,ด้ามใยแก้ว

● ผิวพลาสติกแบบเปลี่ยนได้

● ไม่เกิดการสะท้อนและไม่เกิดประกายไฟ

● ด้ามใยแก้วมาพร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25519 30มม 6 36
25512 35มม 6 36
25513 40มม 6 24