ค้อนไร้แรงสะท้อน พีวีซี
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อนไร้แรงสะท้อน พีวีซี

● ไม่เกิดการสะท้อนและไม่เกิดประกายไฟ

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25545 1.5LB 6 24
25542 2 LB 6 24
25546 2.5 LB 6 24
25547 3 LB 6 12