ขวานตัดไม้
จำนวน
ลงข้อความ

ขวานตัดไม้

● หัวเหล็กคาร์บอนดรอปฟอร์จ

● ด้ามท่อมาพร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25556 600g 6 24