ค้อนยาง,ด้ามใยแก้ว, หัวค้อนสีขาว
จำนวน
ลงข้อความ

ค้อนยาง,ด้ามใยแก้ว, หัวค้อนสีขาว

● หัวยางแข็ง

● ด้ามใยแก้วมาพร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
25501 16OZ 6 24
25511 24OZ 4 16