ประแจแหวนข้างปากตาย
จำนวน
ลงข้อความ

ประแจแหวนข้างปากตาย

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ชุบโครเมียมซาติน

● ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
15306 6มม 10 500
15307 7มม 10 400
15308 8มม 10 400
15309 9มม 10 300
15310 10มม 10 300
15311 11มม 10 200
15312 12มม 10 200
15313 13มม 10 200
15314 14มม 10 200
15315 15มม 10 200
15316 16มม 10 200
15317 17มม 10 100
15318 18มม 10 100
15319 19มม 10 100
15320 20มม 10 100
15321 21มม 10 80
15322 22มม 10 80
15323 23มม 10 80
15324 24มม 10 50
15325 25มม 10 50
15326 26มม 10 50
15327 27มม 5 50
15328 28มม 5 40
15329 29มม 5 40
15330 30มม 5 30
15332 32มม 5 30