ประแจแหวนข้างปากตายระบบเฟืองด้ามดัด
จำนวน
ลงข้อความ

ประแจแหวนข้างปากตายระบบเฟืองด้ามดัด

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● หัวดัด

● ฟันเฟือง72 ซี่

● ชุบโครเมียมซาติน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
15608 8มม 12 120
15609 9มม 12 120
15610 10มม 12 120
15611 11มม 12 120
15612 12มม 12 120
15613 13มม 10 120
15614 14มม 10 120
15615 15มม 10 60
15616 16มม 10 60
15617 17มม 10 60
15618 18มม 8 60
15619 19มม 8 60