ประแจแหวนข้างปากตายระบบเฟืองด้ามฟรี
จำนวน
ลงข้อความ

ประแจแหวนข้างปากตายระบบเฟืองด้ามฟรี

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● เกียร์ระบบเฟืองด้ามฟรี

● ชุบโครเมียมซาติน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
15558 8มม 12 120
15559 9มม 5 120
15560 10มม 5 120
15344 15x17มม 10 80
15345 19x21มม 10 60
15346 22x24มม 10 60
15561 11มม 5 120
15562 12มม 5 120
15563 13มม 5 120
15564 14มม 5 120
15565 15มม 5 120
15566 16มม 5 120
15567 17มม 5 60
15568 18มม 5 60
15569 19มม 5 60
15570 20มม 5 60
15571 21มม 5 60
15572 22มม 5 60
15573 23มม 5 30
15574 24มม 5 30
15575 25มม 5 30
15576 26มม 5 30
15577 27มม 5 30
15578 28มม
15579 30มม 4 24
15582 32มม 4 24