ประแจบ๊อกซ์ ตัวแอล
จำนวน
ลงข้อความ

ประแจบ๊อกซ์ ตัวแอล

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ชุบโครเมียมซาติน

● ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
18106 6 มม 12 180
18107 7 มม 12 180
18108 8 มม 12 180
18109 9 มม 12 180
18110 10 มม 12 180
18111 11 มม 12 180
18112 12 มม 12 144
18113 13 มม 12 144
18114 14 มม 12 96
18115 15 มม 12 96
18116 16 มม 12 72
18117 17 มม 12 72
18118 18 มม 6 60
18119 19 มม 6 60
18120 20 มม 6 48
18121 21 มม 6 48
18122 22 มม 6 36
18123 23 มม 6 36
18124 24 มม 6 24