ลูกบ๊อกซ์เร็ก 3/8 นิ้ว Dr. 12PT
จำนวน
ลงข้อความ

ลูกบ๊อกซ์เร็ก 3/8 นิ้ว Dr. 12PT

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ชุบโครเมียมซาตินและทำให้เป็นสัน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
16541 M6*ф17*28L 12 360
16542 M7*ф17*28L 12 360
16543 M8*ф17*28L 12 360
16544 M9*ф17*28L 12 360
16545 M10*ф17*28L 12 360
16546 M11*ф17*28L 12 360
16547 M12*ф18*28L 12 360
16548 M13*ф18*28L 12 360
16549 M14*ф20*28L 12 360
16550 M15*ф22*28L 12 360
16551 M16*ф22*28L 12 360
16552 M17*ф24*30L 12 360
16553 M18*ф26*30L 12 360
16554 M19*ф26*30L 12 360
16555 M20*ф28*30L 12 360
16556 M21*ф28*30L 12 360
16557 M22*ф30*32L 12 360
16558 M23*ф32*32L 12 360
16559 M24*ф32*32L 12 360