ลูกบ๊อกซ์เร็ก 3/8 นิ้ว Dr. 6PT
จำนวน
ลงข้อความ

ลูกบ๊อกซ์เร็ก 3/8 นิ้ว Dr. 6PT

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ชุบโครเมียมซาตินและทำให้เป็นสัน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
16501 6H*ф17*28L 12 360
16502 7H*ф17*28L 12 360
16503 8H*ф17*28L 12 360
16504 9H*ф17*28L 12 360
16505 10H*ф17*28L 12 360
16506 11H*ф17*28L 12 360
16507 12H*ф18*28L 12 360
16508 13H*ф18*28L 12 360
16509 14H*ф20*28L 12 360
16510 15H*ф22*28L 12 360
16511 16H*ф22*28L 12 360
16512 17H*ф24*30L 12 360
16513 18H*ф26*30L 12 360
16514 19H*ф26*30L 12 360
16515 20H*ф28*30L 12 360
16516 21H*ф28*30L 12 360
16517 22H*ф30*32L 12 360
16518 23H*ф32*32L 12 360
16519 24H*ф32*32L 12 360