ลูกบ๊อกซ์เร็ก 1/4 นิ้ว Dr. 12PT
จำนวน
ลงข้อความ

ลูกบ๊อกซ์เร็ก 1/4 นิ้ว Dr. 12PT

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ชุบโครเมียมซาตินและทำให้เป็นสัน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
16341 M4*ф12*25L 24 360
16342 M4.5*ф12*25L 24 360
16343 M5*ф12*25L 24 360
16344 M5.5*ф12*25L 24 360
16345 M6*ф12*25L 24 360
16346 M6.5*ф12*25L 24 360
16347 M7*ф12*25L 24 360
16348 M7.5*ф12*25L 24 360
16349 M8*ф12*25L 24 360
16350 M9*ф13*25L 24 360
16351 M10*ф14.7*25L 24 360
16352 M11*ф16*25L 12 360
16353 M12*ф17*25L 12 360
16354 M13*ф18*25L 12 360
16355 M14*ф20*25L 12 360