ลูกบ๊อกซ์ดิฟ 1/4 นิ้ว Dr. 6PT
จำนวน
ลงข้อความ

ลูกบ๊อกซ์ดิฟ 1/4 นิ้ว Dr. 6PT

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ชุบโครเมียมซาตินและทำให้เป็นสัน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
16321 4H*ф12*50L 12 360
16322 4.5H*ф12*50L 10 240
16323 5H*ф12*50L 10 240
16324 5.5H*ф12*50L 10 240
16325 6H*ф12*50L

16326 6.5H*ф12*50L 10 240
16327 7H*ф12*50L 10 240
16328 8H*ф12*50L 10 240
16329 9H*ф13*50L 10 240
16330 10H*ф15*50L 10 240
16331 11H*ф16*50L 10 240
16332 12H*ф17*50L 10 240
16333 13H*ф18*50L 10 240
16334 14H*ф20*50L 10 240