ด้ามบ๊อกซ์ระบบเฟือง
จำนวน
ลงข้อความ

ด้ามบ๊อกซ์ระบบเฟือง

● เหล็กโครเมียม

● คุณภาพสูง ฟันเฟือง72 ซี่

● ด้ามจับ เป็นวัสดุสองชนิด ทำให้ไม่ลื่น

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
16102 1/4"Dr 5 60
16112 3/8"Dr 5 30
16122 1/2"Dr 5 20