ด้ามบ๊อกซ์
จำนวน
ลงข้อความ

ด้ามบ๊อกซ์

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ชุบโครเมียมซาตินและทำให้เป็นสัน

● ด้ามจับ เป็นวัสดุสองชนิด ทำให้ไม่ลื่น

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
17101 1/4*2" 12 120