ข้อต่อบ๊อกซ์
จำนวน
ลงข้อความ

ข้อต่อบ๊อกซ์

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ชุบโครเมียมซาตินและทำให้เป็นสัน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
17001 1/4*50มม 12 240
17002 1/4*75m 12 144
17003 1/4*100มม 12 180
17004 1/4*150มม 10 120
17005 3/8*75มม 12 240
17007 3/8*150มม 12 120
17008 3/8*250มม 10 60
17009 1/2*75มม 12 240
17010 1/2*125มม 10 100
17011 1/2*250มม 10 60