ลูกบ๊อกซ์เร็ก 1/4 นิ้ว Dr. 6PT
จำนวน
ลงข้อความ

ลูกบ๊อกซ์เร็ก 1/4 นิ้ว Dr. 6PT

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ชุบโครเมียมซาตินและทำให้เป็นสัน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
16301 4H*ф12*25L 24 360
16302 4.5H*ф12*25L 24 360
16303 5H*ф12*25L 24 360
16304 5.5H*ф12*25L 24 360
16305 6H*ф12*25L 24 360
16307 7H*ф12*25L 24 360
16308 8H*ф12*25L 24 360
16309 9H*ф13*25L 24 360
16310 10H*ф15*25L 24 360
16311 11H*ф16*25L 12 360
16312 12H*ф17*25L 12 360
16313 13H*ф18*25L 12 360
16314 14H*ф20*25L 12 360