ชุดไขควง วีดีอี6ชิ้น
จำนวน
ลงข้อความ

ชุดไขควง วีดีอี6ชิ้น

● 2ชิ้น ไขควงหัวโต:
1.0x5.5x125มม., 0.8x4.0x100มม.;

.3ชิ้น ไขควงปากแฉกฟิลลิป:
PH3x150มม.,PH2x100มม.,PH1x80มม.

● .1ชิ้น ไขควงทดสอบแรงดันไฟฟ้า

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
20483 6pc 6 24